PIHMS – HỌC TẬP TRONG MÔI TRƯỜNG NHƯ KHÁCH SẠN 5 SAO Ở NEW ZEALAND

Trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Pacific (PIHMS) thành lập từ năm 1995, nằm ở New Plymouth và có văn phòng ở trung tâm Auckland. PIHMS là học viện hàng đầu tại New Zealand trong việc đào tạo chuyên ngành Quản Trị Nhà Hàng, Khách Sạn và Du Lịch. Tất cả các khóa học và bằng cấp do trường cung cấp đều được chính phủ New Zealand chính thức chấp thuận

Trường cung cấp chương trình đào tạo từ chứng chỉ đến cao học của 2 chuyên ngành: Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn & Du Lịch và Quản Trị Khách Sạn bao gồm:

  1. International Diploma in Hotel Managament NZQA Level 6 (Thời gian học: 2.5 năm – Thực tập: 1 năm)
  2. Diploma in Hotel Management AQF Level 6, Australia (Thời gian học: 2.5 năm – Thực tập: 1 năm)
  3. Bachelor of Applied Hospitality and Tourism Management Level 7 (Thời gian học: 3 năm – Thực tập: 1 năm)
  4. Graduate Diploma in Hospitality and Tourism Management Level Level 7 (Thời gian học: 1 năm)
  5. Post Graduate Diploma in Hospitality and Tourism Management Level Level 7 Thời gian học: 1.5 năm – Thực tập: 0.5 năm)
  6. Master of Hotel Management (Thời gian học: 1.5 năm)
  7. Certificate of Academic English and IELTS preparation Level 5,6,7

[…]