Visa 188, 132 Định Cư Úc

tu-van-dinh-cu-visa-188-swap-role-cmi-vietnam

Di Dân Kinh Doanh – Đầu Tư Cho Cả Gia Đình Đến Úc Diện Visa 188 A/B/C – Chính Sách “swap Role” Cho Phép Đương Đơn Quay Về Việt Nam Tiếp Tục Kinh Doanh Và Vẫn Được Vào Thường Trú

Nước Úc tạo nhiều cơ hội nhập cư cho các thành phần đem lợi ích đến cộng đồng Úc, […]

Read More