HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 100% CỦA ĐẠI HỌC DEAKIN, ÚC CHO NĂM HỌC 2023

Đại học Deakin cung cấp nhiều loại học bổng học thuật có giá trị từ 20 – 100% học phí cho năm 2023. Phần lớn học bổng cấp theo độ dài của khóa học. Thông tin chi tiết như sau:

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

 • Bậc học: Đại học và sau đại học
 • Giá trị: 50% hoặc 100% học phí
 • Số lượng: Giới hạn, rất cạnh tranh
 • Yêu cầu:
  • Bài luận cá nhân trong giới hạn 300 từ
  • 2 thư giới thiệu
  • Điểm trung bình học tập của năm gần nhất từ 8.5 trở lên
 • Lưu ý:
  • Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu của khóa học
  • Học bổng số lượng có hạn, do đó quy trình xét tuyển rất cạnh trạnh và ứng viên có thể cần điểm cao hơn mức yêu cầu
  • Có thể yêu cầu phỏng vấn

Deakin International Scholarship

 • Bậc học: Đại học và sau đại học
 • Giá trị: 25% học phí
 • Số lượng: Giới hạn
 • Yêu cầu:
  • Bài luận cá nhân giới hạn 300 từ
  • Đối với các chương trình đại học: Yêu cầu ứng viên phải hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam, điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.2 trở lên, HOẶC hoàn tất ít nhất 1 học kỳ chương trình đại học với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên
  • Đối với các chương trình sau đại học: Yêu cầu ứng viên phải hoàn tất chương trình cử nhân, HOẶC hoàn tất ít nhất 1 học kỳ chương trình thạc sĩ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên
 • Lưu ý:
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào của ngành học
  • Học bổng số lượng có hạn, do đó quy trình xét tuyển rất cạnh tranh và ứng viên có thể cần điểm cao hơn mức yêu cầu
  • Có thể yêu cầu phỏng vấn

Deakin STEM Scholarship

 • Bậc học: Đại học và sau đại học
 • Giá trị: 20% học phí
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Yêu cầu:
  • Đối với các chương trình đại học: Học sinh hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam, điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.2 trở lên
  • Đối với các chương trình sau đại học: Sinh viên đang học hoặc đã hoàn tất chương trình đại học tại Việt Nam, điểm trung bình học tập của năm gần nhất hoặc điểm tốt nghiệp đại học từ 6.5/10
 • Lưu ý:
  • Học bổng áp dụng cho các ngành học thuộc nhóm khoa học, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng
  • Học bổng không áp dụng cho các ngành học thuộc nhóm hệ thống thông tin và phân tích kinh doanh, khóa học bằng kép, ngoại trừ khóa học D364 Bachelor of Design (Architecture)/Bachelor of Construction Management (Honours)

Vietnam  Scholarship

 • Bậc học: Đại học và sau đại học
 • Giá trị: 20% học phí
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Yêu cầu:
  • Đối với các chương trình đại học: Hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam với điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.2 trở lên, HOẶC hoàn tất ít nhất 1 học kỳ đại học với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong các trường đại học tại Việt Nam
  • Đối với các chương trình sau đại học: Hoàn tất chương trình cử nhân hoặc ít nhất 1 học kỳ thạc sĩ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong các trường đại học tại Việt Nam
 • Lưu ý:
  • Học bổng không áp dụng cho các khóa học Masters (Research), PhD, Doctor of Medicine và các ngành học thuộc nhóm khoa học, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng

Deakin Global Health Leaders Scholarship

 • Bậc học: Sau đại học
 • Giá trị: 20% học phí
 • Số lượng: Cạnh tranh, ứng viên nên nộp hồ sơ sớm
 • Yêu cầu:
  • Hoàn tất chương trình cử nhân với điểm trung bình tối thiểu 65%
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học đăng ký
  • Là sinh viên quốc tế nhập học một trong các khóa học: Master of Public Health, Master of Health and Human Services Management, Master of Health Economics, Master of Health Promotion, Master of Nutrition and Population Health
 • Lưu ý: Tự động xét học bổng khi nộp đơn

Warrnambool Campus International Bursary

 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
 • Số lượng: Giới hạn, ưu tiên hồ sơ nộp sớm
 • Thời hạn áp dụng: Tháng 11/2023
 • Yêu cầu:
  • Đăng ký học các chương trình sau tại khu học xá Warrnambool: Bachelor of Commerce, Bachelor of Nursing, Bachelor of Environmental Science (Marine Biology), Bachelor of Education (Primary)
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học

Liên hệ CMI Vietnam để được tư vấn học bổng cụ thể.

Related Posts

Tận Dụng Các Chương Trình Độc Đáo của Đại học Cape Breton Để Tối Đa Hóa Trải Nghiệm và Cơ Hội Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Quốc Tế

Đại học Cape Breton (CBU) tọa lạc tại vùng đất đầy sức sống của Nova Scotia, Canada, là […]