10
23

‘DU HỌC CANADA KHÔNG CHỨNG MINH TÀI CHÍNH’ ĐƯỢC GIA HẠN

Chương trình du học Canada không chứng minh tài chính CES (Canada Express Study) dành riêng cho học sinh Việt Nam vừa được chính phủ Canada gia hạn, và không có sự thay đổi nào. CES được bắt đầu thì điểm từ tháng 3/2016, để khuyến khích học sinh Việt Nam đi du học Canada […]

23/10/2017 | Du Học Canada
Xem
10
23

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN CES DU HỌC CANADA

Chương trình du học Canada không chứng minh tài chính CES (Canada Express Study) dành riêng cho học sinh Việt Nam vừa được chính phủ Canada gia hạn, và không có sự thay đổi nào, với sự tham gia của 55 trường thành viên. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA CES STT TÊN TRƯỜNG THÀNH […]

23/10/2017 | Du Học Canada
Xem
OUR
TEAM