Học Bổng của Chính Phủ Bắc Úc cho học sinh sinh viên Việt Nam năm 2017

Học Bổng của Chính Phủ Bắc Úc cho học sinh sinh viên Việt Nam năm 2017

Học bổng của Chính Phủ Lãnh Thổ phía Bắc Úc sẽ được cấp cho các học sinh sinh viên tài năng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Philippines, Đông Timor và Việt Nam nhằm để khuyến khích học tập ở lãnh thổ Bắc Úc trong năm 2017.

Các học bổng này dành cho ứng viên có thành tích học tập, khả năng lãnh đạo và công tác tham gia cộng đồng. Các suất học bổng có giá trị như sau: học bổng trung học ($ 10,000), tiếng Anh ($ 5,000),  Đào Tạo Nghề ($ 7.500) và Đại Học – Sau Đại Học ($ 12,000) để hỗ trợ cho học kỳ đầu tiên của học sinh, hoặc một năm học phí.

Để ghi danh đăng cho các học bổng  này, sinh viên học sinh được yêu cầu phải hoàn tất  Đơn Ghi Danh Học Bổng Lãnh Thổ phía Bắc Úc và đính kèm nó vào Đơn Ghi Danh Khóa Học để nộp cho các trường ở Bắc Úc (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10.2016)

Ứng viên đạt học bổng sẽ được công nhận bởi chính phủ Lãnh Thổ phía Bắc và có cơ hội kết nối với các đại diện chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng ở Lãnh thổ Bắc Úc trong thời gian học.

Hạn chót ghi danh:  14/11/2016 cho học kỳ 1/2017 và 30/05/2017 cho học kỳ 2/2017

Điều kiện ghi danh Học Bổng:

+ Thành tích học tập xuất sắc, khả năng lãnh đạo và công tác tham gia cộng đồng
+ Phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về khả năng tiếng Anh và GPA của các trường đưa ra
+ Phải ghi danh và được chấp nhận học bởi các trường ở Bắc Úc
+ Chưa từng học tập ở Bắc Úc
+ Không được nắm giữ bất kỳ học bổng khác
+ Các ứng viên không phải là công dân Úc hoặc New Zealand

Nguồn:http://www.studynt.nt.gov.au/study/scholarships/australias-northern-territory-scholarships?utm_campaign=Sep%2FOct+2016+-+Asean+Education+Newsletter&utm_medium=email&utm_source=Vietnam+-+SepOct+Mailing+List

Bài Viết Liên Quan