05
06

Học Bổng “Phát Triển Thanh Thiếu Niên Canada – Việt Nam”: $13.000 CAD/Năm

Thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016 – Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện ứng tuyển (Bắt buộc): Ứng viên phải là công dân Việt Nam. Xuất trình thư chấp thuận vào một chương trình học thuật bậc đại học hoặc […]

Xem
Trang 2 / 212
OUR
TEAM