01
06

European University (EU) – Đại Học Âu Châu

EU là Đại Học có mô hình độc nhất tại Âu Châu nhờ vào chương trình giảng dạy tầm vóc toàn cầu tại ba quốc gia Âu Châu cho các ngành Kinh Doanh, đặc biệt là bằng MBA (Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh) được xếp hạng cao trong lĩnh vực chuyên đào tạo MBA […]

Xem
OUR
TEAM