Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế tại Singapore

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế tại Singapore

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Singapore (SESC)
Địa chỉ: 1 Orchard Road (YMCA Building)
#01-01 Singapore 238824
(gần trạm tàu điện ngầm Dhoby Ghaut MRT – Chỗ chuyển tàu)
Điện thoại: 68313764
Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối

Link hữu ích:
http://app.singaporeedu.gov.sg/vn/asp/index.asp

Bài Viết Liên Quan