Đại Sứ Quán Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

10 Leedon Park, Singapore 267887 
Tel: (65) 6462 5938, (65) 6462 5994
Fax: (65) 6462 5936, (65) 6468 9863
Giờ làm việc : 8g30 – 12g, 14g30 – 17g30, thứ Hai đến thứ Sáu
08g30 – 12g, thứ Bảy.

Bài Viết Liên Quan