01
06

Học Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế PINES

Người Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc vốn gặp khó khăn khi học nói tiếng Anh hơn người Việt Nam do một số cơ cấu phát âm trong ngôn ngữ của họ cản trở sự chính xác phát âm nhiều từ ngữ trong tiếng Anh. Cùng một thời gian học tập và trình độ […]

06/01/2016 | Du Học Philippines
Xem

OUR
TEAM