Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ

Washington: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ 

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W. Suite 400, Washington DC, 20036
Tel:  202.861.0737
Fax: 202.861.0917
Lãnh sự: 861 0694, 861 2293 – fax: 861 1297
Code: 00-1-202
E-mail: info@vietnamembassy.us – consular@vietnamembassy.us
Website: http://www.vietnamembassy-usa.org

San Francisco: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 430, San Francisco, CA.94109
Tel: (415) 922 1577, (415) 922 1707
Fax: (415) 922 1848, (415) 922 1757
Code: 00-1-415
E-mail: info@vietnamconsulate-sf.org
Website: http://www.vietnamconsulate-sf.org

Thông tin được trích lượt từ http://www.usacademics-vn.com và IVCE.

Bài Viết Liên Quan