01
06

European University (EU) – Đại Học Âu Châu

EU là Đại Học có mô hình độc nhất tại Âu Châu nhờ vào chương trình giảng dạy tầm vóc toàn cầu tại ba quốc gia Âu Châu cho các ngành Kinh Doanh, đặc biệt là bằng MBA (Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh) được xếp hạng cao trong lĩnh vực chuyên đào tạo MBA […]

Xem
01
06

Chúc mừng hai em Nguyễn Hải Quân và Dương Lê Ánh Loan đạt visa du học Đức

Toàn thể Ban Giám Đốc và nhân viên CMI Vietnam xin chúc mừng hai bạn Dương Lê Ánh Loan và Nguyễn Hải Quân vừa đạt Visa du học Đức. Hai em sẽ cùng nhập học trường Đại Học Châu Âu (European University – EU) ngày 05/10/2015 sắp tới.     EU là đại học có […]

06/01/2016 | Du Học Đức
Xem
11
21

Cơ hội làm việc tại Đức sau khi tốt nghiệp Đại Học Âu Châu (Munich Campus)

EU là đại học có mô hình độc nhất tại Âu Châu nhờ vào chương trình giảng dạy có tầm vóc toàn cầu tại ba quốc gia Âu Châu cho các ngành kinh doanh, đặc biệt là bằng MBA (Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh) được xếp hạng cao trong lĩnh vực đào tạo MBA. […]

21/11/2015 | Du Học Đức . Tin Tức
Xem
OUR
TEAM