TOP 100 NGHỀ TỐT NHẤT Ở CANADA TRONG 5 NĂM TỚI

TOP 100 NGHỀ TỐT NHẤT Ở CANADA TRONG 5 NĂM TỚI

Hàng năm Canadian Business tổng hợp đưa ra top 100 việc làm hàng đầu ở Canada với mức lương cao nhất, cơ hội nhất và triển vọng sáng nhất.

Đây là bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2017 về việc làm tốt nhất của Canada. Bảng xếp hạng dựa vào các tiêu chí: Mức lương trung bình; mức tăng trưởng của lương trong 5 năm thể hiện được nghề nào có mức lương tăng nhanh nhất hoặc đang thiếu hụt lực lượng lao động. Đây là căn cứ để các bạn sinh viên chọn ngành học và chương trình học phù hợp với thị trường trong 5 năm tới.

Outlook cho thấy công việc đó có triển vọng vào năm 2022 hay không, chỉ số này được đo bằng việc làm và sự phát triển xã hội của Canada.

➚ : Có hơn 1 vị trí công việc có sẵn cho 1 ứng viên, có nghĩa là công việc đó có nhiều cơ hội.
➙ : Có khoảng 1 công việc có sẵn cho mỗi ứng viên, tức là cơ hội cân bằng.
➘ : Có it hơn 1 công việc có sẵn cho mỗi ứng viên, tức là cơ hội việc làm thấp.

nghe-1

nghe-2

nghe-3

nghe-4

nghe-5

nghe-6

nghe-7

nghe-8

Bài Viết Liên Quan