Đại Sứ Quán Việt Nam ở Canada

470 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario Canada, KIN 6M8

ĐT: (613)236 0772; (613)232 1957
Fax: (613)236 2704
Email: vietem@istar.ca
Website: http://www.vietnamembassy-canada.ca/vietnamese/home.html

Bài Viết Liên Quan