Đại Sứ Quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen

Địa chỉ: Victoria Road 12-14, London W8-5rd, UK

Tel: 93 71 912
Fax: 93 76 108
Email : embassy@vietnamembassy.org.uk
Code: 00-44-171.

Bài Viết Liên Quan