Chương trình Giáo dục

– Giáo dục mầm non và dự bị tiểu học.
– Giáo dục ban đầu.
– Giáo dục tiểu học.
– Giáo dục trung học (bao gồm cả chứng chỉ GCSE và các khóa tương tự).
– Giáo dục sau 16 tuổi (bao gồm cả chứng chỉ A và các khóa tương đương).
– Giáo dục sau 18 tuổi.

Hệ thống giáo dục ở Vương quốc Anh đã có từ hàng trăm năm nay và tuân thủ theo những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Giáo dục ở Vương quốc Anh là bắt buộc đối với tất cả mọi người trong độ tuổi từ 5 đến 16, và được cung cấp thông qua hai loại trường: trường công lập và trường tư thục (phải trả học phí). Vương quốc Anh có hai hệ thống rõ ràng về các khóa học và văn bằng: một hệ thống áp dụng cho Anh, xứ Wales và Bắc Ai-len, và một áp dụng cho Scotland, mỗi hệ thống đều tương thích với nhau.

Bài Viết Liên Quan