Di Dân Kinh Doanh- Đầu Tư cho cả gia đình đến Úc  diện Visa 188 A/B/C – Chính sách “Swap Role” cho phép Đương Đơn quay về Việt Nam tiếp tục kinh doanh và vẫn được vào Thường Trú

Di Dân Kinh Doanh- Đầu Tư cho cả gia đình đến Úc diện Visa 188 A/B/C – Chính sách “Swap Role” cho phép Đương Đơn quay về Việt Nam tiếp tục kinh doanh và vẫn được vào Thường Trú

Nước Úc tạo nhiều cơ hội nhập cư cho các thành phần đem lợi ích đến cộng đồng Úc, trong đó có các loại Visa 188 A-B-C dành cho nhà Đầu Tư và Kinh Doanh. Mỗi loại Visa 188 có các yêu cầu và điều kiện khác nhau. Vì tính chất phức tạp của các điều kiện Visa, cũng như sự chọn lựa kinh doanh, đầu tư phù hợp; để thực hiện thành công và lợi ích nhất, các ứng viên cần phải sử dụng các Chuyên Viên Di Trú Kinh Doanh – Đầu Tư Úc có nghiệp vụ cao và được Chính Phủ Úc công nhận.

Một trong số các câu hỏi phổ biến của các ứng viên từ Việt Nam là: “Liệu sau khi được Visa và đưa gia đình vào Úc tạm trú, trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để vào thường trú,  tôi có được trở lại Việt Nam tiếp tục kinh doanh cũ không?”

Câu trả lời hiện tại là: Bạn được toàn quyền hoán đổi vị trí Đương Đơn Chính cho Vợ hoặc Chồng ở lại Úc theo điều kiện Visa, trong khi bạn được trở về Việt Nam tiếp tục kinh doanh. 

CMI Vietnam đã hoàn thành hồ sơ Visa 188B cho một số khách hàng và đang thực hiện tiếp hai hồ sơ diện 188B và một hồ sơ diện 132 (Tài Năng Kinh Doanh có Thường Trú ngay).

Hãy liên lạc ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc điều hành CMI Vietnam, email: johnny@cmivnedu.com, di động: 0908 755 285.

Quí vị cũng có thể email cho chủ tịch sáng lập CMI Vietnam, ông Joseph Nguyễn Trọng Tường, Quốc tịch Úc, hiện là cố vấn Di Trú cho BGĐ CMI Vietnam tại Úc – Email: jnguyen@cmivnedu.com.

Bài Viết Liên Quan